МВР http://dkao.mvr.bg/contactus.htm

Дирекция "Координация и административно обслужване"

За контакт:

Министерство на вътрешните работи

София, 1000
ул. „6-ти септември” 29

тел.: 02/9825000 - Централа МВР

 

Дирекция "Координация и административно обслужване"

Електронна пощенска кутия: [email protected] 

 

Приемна МВР - София, ул. "6-ти септември" №29,

Работно време: 10 - 12ч. и 14 - 16ч.,  тел.: 02/982 25 74

 

Приемна - Предложения и сигнали, разглеждани по реда на Глава осма от "Административнопроцесуалния кодекс"

Обновено 11:30 на 23 Октомври 2015 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.