МВР http://dkao.mvr.bg/sut/zasedania/default.htm

Заседания

Заседания

 

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 26.04.2017 г.

Протокол от заседание на Съвета по условия на труд, проведено на 15.02.2017 г.

Обновено 11:30 на 11 Май 2017 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.