МВР http://dkao.mvr.bg/sut/sustav/default.htm

Състав

Състав
Заповед 8121з-232/09.02.2017 г. за определяне на състава на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи
Обновено 14:33 на 20 Март 2017 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.