МВР http://dkao.mvr.bg/norm_aktove/etichen_codeks.htm

Нормативни актове

Етичен кодекс

 В изпълнение на своите задължения, служителите на Министерството на вътрешните работи се ръководят от кодекси на поведение.

 

Обновено 18:30 на 21 Ноември 2016 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.