МВР http://dkao.mvr.bg/norm_aktove/default.htm

Нормативни актове

Закон и подзаконови нормативни актове

Закон за Министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

 

Обновено 11:30 на 24 Октомври 2016 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.