МВР http://dkao.mvr.bg/antikorupcionen_savet/vrazki.htm

Вътрешноведомствен координационен съвет за борба с корупцията

Връзки

Национален съвет по антикорупционни политики

 

 

Обновено 11:30 на 18 Април 2016 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.