МВР http://dkao.mvr.bg/antikorupcionen_savet/sastav.htm

Вътрешноведомствен координационен съвет за борба с корупцията

Състав

 

 

Председател:
Заместник-министър на вътрешните работи.

Секретари:
Служител на дирекция "Вътрешна сигурност";
Служител на дирекция "Инспекторат";
Служител на дирекция "Координация и административно обслужване".


Членове:
Главен секретар на МВР;
Заместник-главен секретар на МВР;
Административен секретар на МВР;
Директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";
Директор на Главна дирекция "Гранична полиция";
Директор на Главна дирекция "Национална полиция";
Директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението";
Директор на дирекция "Вътрешна сигурност";
Директор на дирекция "Инспекторат";
Директор на дирекция "Анализ и политики";
Директор на дирекция "Координация и административно обслужване";
Директор на дирекция "Правно-нормативна дейност";
Директор на дирекция "Човешки ресурси";
Директор на дирекция "Планиране и управление на бюджета";
Директор на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности";
Директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи";
Директор на Институт по психология;
Ректор на Академия на МВР;
Началник на "Звено за вътрешен одит";
Началник на "Звено за финансов контрол и материални проверки;
Директор на Столична дирекция на вътрешните работи.

 

Обновено 14:31 на 07 Февруари 2017 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.