Навигация

Документи

Документи

Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 г. - 2020 г.

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР за 2016 г.

Отчет за извършената дейност по превенция и противодействие на корупцията в МВР

Междинен отчет за степента на изпълнение на мерките от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията, 2016 г.